Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami ( besedila, fotografije, načrti, avdio – video posnetki, računalniški programi), objavljenimi na spletnem mestu bimprostor.si, podjetje iPROSTOR d.o.o. [ v nadaljevanju avtor ]. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez dovoljenja avtorja. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Podjetje iPROSTOR d.o.o. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Omejitev odgovornosti

Avtor se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na tem spletnem mestu. S tem avtor ne izključuje možnosti za pojavo napak med objavljenimi vsebinami. Avtor niti druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri izdelavi ter ustvarjanju vsebin spletnega mesta ne more biti odgovoren za škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Avtor ni odgovoren za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala registriranemu  uporabniku pri uporabi vsebin in podatkov spletišča BIM Prostor. Uporabnik prenaša in uporablja vsebine po lastni presoji in tveganju in je tudi sam odgovoren za kakršno koli škodo na svojem računalniškem sistemu oz. morebitno izgubo podatkov.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno ustrezno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.