Izobraževanja

ALLPLAN // NIVO I+II+III // Osnove arhitekture in inženirstva

Izobraževanja vodijo uporabnika od samega prvega stika s programom - namestitvijo - do znanja za izdelavo BIM podmodela arhitekture in gradbenih konstrukcij ter izrisov armaturnih načrtov. V sklopu tega na nivoju I izobraževanja uporabniku ponudijo vpogled v okolje Allplan in spoznavanje osnovnih funkcij 2D risanja ter 3D modeliranja. Nivo II pa je namenjen modeliranju 3D objekta preko katerega z vajami spoznamo osnovne funkcije, ki so nepogrešljive za delo tako inženirjev arhitekture kot tudi inženirjev gradbeništva ter drugih uporabnikov, katerih želja je pri svojem delu uporabljati okolje programa Allplan. Osvojeno znanje z nivoja I in II bomo s pridom izkoriščali pri risanju armature na nivoju III. Z armiranjem različnih elementov (nosilcev, stebrov, sten, plošč, stopnic, pilotov,…) po korakih spoznavamo orodja za izris armature – od osnovnih do naprednih orodji s katerimi učinkovito modeliramo armaturo v prostoru.

 • Začetnik
 • ALLPLAN
 • Avtor: Rok Fabijan
 • Cena:
 • 600.00€ 490.00€ +DDV
 • 5

ALLPLAN // NIVO I + II // Osnove arhitekture

Izobraževanja vodijo uporabnika od samega prvega stika s programom - namestitvijo - do znanja za izdelavo BIM podmodela arhitekture in gradbenih konstrukcij. V sklopu tega na nivoju I izobraževanja uporabniku ponudijo vpogled v okolje Allplan in spoznavanje osnovnih funkcij 2D risanja ter 3D modeliranja. Nivo II pa je namenjen modeliranju 3D objekta preko katerega z vajami spoznamo osnovne funkcije, ki so nepogrešljive za delo tako inženirjev arhitekture kot tudi inženirjev gradbeništva ter drugih uporabnikov, katerih želja je pri svojem delu uporabljati okolje programa Allplan. 

 • Začetnik
 • ALLPLAN
 • Avtor: Rok Fabijan
 • Cena:
 • 350.00€ +DDV

ALLPLAN // NIVO III // Osnove inženirstva

V sklopu izobraževanj nivoja III uporabnik spozna koncept in izdelavo armaturnih načrtov v programu Allplan. Z armiranjem različnih elementov (nosilcev, stebrov, sten, plošč, stopnic, pilotov,…) po korakih spoznavamo orodja za izris armature – od osnovnih do naprednih orodji s katerimi učinkovito in hitro modeliramo armaturo v prostoru. Od uporabnika se pričakuje, da že ima osnovno znanje izdelave modela in osnovnih funkcij okolja programa Allplan, saj je ta nivo, nivo III, namenjen izključno modeliranju armature. 

 • Srednja težavnost
 • ALLPLAN
 • Avtor: Rok Fabijan
 • Cena:
 • 250.00€ +DDV