Predogled

ALLPLAN // NIVO I + II // Osnove arhitekture

Izobraževanja vodijo uporabnika od samega prvega stika s programom - namestitvijo - do znanja za izdelavo BIM podmodela arhitekture in gradbenih konstrukcij. V sklopu tega na nivoju I izobraževanja uporabniku ponudijo vpogled v okolje Allplan in spoznavanje osnovnih funkcij 2D risanja ter 3D modeliranja. Nivo II pa je namenjen modeliranju 3D objekta preko katerega z vajami spoznamo osnovne funkcije, ki so nepogrešljive za delo tako inženirjev arhitekture kot tudi inženirjev gradbeništva ter drugih uporabnikov, katerih želja je pri svojem delu uporabljati okolje programa Allplan. 

 • Št. udeležencev: 0
 • Cena: 350.00€ +DDV
 • Avtor: Rok Fabijan
 • Težavnost: Začetnik
 • Dolžina: 13 ur
 • Spoštovani kolega inženir,

  Moje ime je Rok in jaz bom tvoj mentor na področju osnov modeliranja in osnov arhitekture ter vodil te bom tudi preko izobraževanj celotnega inženirstva katero je tudi moje osnovno področje. Po poklicu sem projektant gradbenih konstrukcij in poleg vsakodnevnih nalog izdelave analiz mehanske odpornosti in stabilnosti ter izrisa armaturnih načrtov moram proti svoji volji kdaj pa kdaj izrisati tudi kakšno osnovno arhitekturo industrijskega objekta. Z znanjem in več kot 10 letnimi izkušnjami iz svojih lastnih projektov ter z večletnim vodenjem tečajev programa Allplan te bom naučil uporabljati program kvalitetno in učinkovito.

   

  KAJ SE NAUČIMO

  NIVO I

  • Namestitev programa Allplan,
  • Osnovne nastavitve in uporaba Allmenija
  • 2D risanje (risanje, kotiranje, šrafiranje,...)
  • 3D modeliranje prostorsko zahtevnih oblik

  NIVO II

  • Izdelava strukture zgradbe
  • Uvoz/izvoz PDF, DWG
  • Uporaba pomočnikov in plasti
  • Uporaba arhitekturnih elementov (stebri, stene, plošče, odprtine…)
  • Uporaba inteligentnih arhitekturnih elementov (ograja, stopnice, PythonParts…)
  • Izdelava lesenih elementov ostrešja (sohe, povezniki, lege, špirovci,…)
  • Izdelava svoje lastne knjižnice
  • Kopiranje elementov in informacij
  • Izdelava inteligentnih prerezov in pogledov
  • Popisi količin materialov
  • Izdelava načrtov
  • Izdelava varnostnih kopij
  • Triki in nasveti

   

  PODROBEN OPIS

  NIVO I

  Uporabniku programa Allplan se lahko določena vprašanja pojavijo že med samo namestitvijo kajti sama namestitev ima določene specifične nastavitve, ki jih razjasnimo v samem začetku izobraževanja. Z namestitvijo smo namestili program Allplan in t.i. dodatni program Allmeni v katerem se poučimo od določenih nastavitvah izven programa Allplan in varnostnih kopijah. 

  Če že med samo namestitvijo programa niste prekopirali vseh podatkov iz prejšnjih verzij se bomo v tretjem filmčku naučili pretvarjati starejše projekte in tudi posamezne datoteke v najnovejšo različico programa Allplan. Nato sledi prvi stik s programom Allplan, kjer se najprej spoznamo s samim okoljem programa in osnovnimi nastavitvami, ki so pomembne pri nadaljnjem delu. 

  Način osnovnega risanja in osnovne funkcije kot so kotiranje, šrafure, lovljenje točk itn. bomo spoznali pri izrisu opornega zidu. S spoznavanjem osnovnih funkcij, ki nam pridejo v pomoč pri vsakodnevnem delu, bomo nadaljevali preko različnih izrisov 2D elementov – omare, ostrešja in krožišča. To nam bo omogočilo, da bomo lahko nadalje spoznali različne načine izrisov 3D objektov poljubnih geometrijskih oblik preko vaj z izrisom stola, opornega zidu in kupole. Med samimi vajami vas bom opozoril tudi na raznorazne trike in bližnjice, ki uporabniku pridejo zelo prav pri kateremkoli delu, ki ga opravlja v okolju programa Allplan.

  NIVO II

  Na nivoju II inženir pridobi osnovno in zelo pomembno znanje, ki ga bo inženir arhitekture potreboval za bolj specifično nadaljnje delo in ukaze s področja arhitekture, inženir gradbeništva pa za pripravo za izobraževanja na področju inženirstva kajti naučimo se pravilno izdelati objekt, ki je osnova za izris armature. Izobraževanje na tem nivoju začnemo z najpomembnejšo temo – kako pravilno izdelamo in strukturiramo objekt po nivojih in datotekah. Kaj so datoteke in kako uvozimo podloge razložim v sklopu prvih dveh filmčkov. Nadalje se spoznamo s plastmi in pomočniki, ki so nam lahko v precejšnjo pomoč pri vsakem projektu. 

  Ukaz za osi je eden izmed prvih ukazov s katerimi se srečamo pri vsakem projektu, zato boste natančno spoznali način strukturiranja in modificiranja osi. Te osi bodo tudi osnova za nadaljnje spoznavanja ukazov za izris arhitekturnih elementov – sten, stebrov, nosilcev in plošč. Med modeliranjem elementov spoznamo tudi različne načine kopiranja in premikanja med datotekami ali znotraj ene same datoteke. Model dopolnimo v mansardi tudi z opečnimi stenami in pripadajočimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Spoznamo tudi ukaze za delo z lesenimi elementi. V ta namen izrišemo celotno ostrešje s trapeznimi vešali, legami, špirovci in žlotnicami ter pogledamo tudi kako izrisati ostale sloje nenosilnih elementov – letev, kontra letev, toplotne izolacije, strešne kritine itn. Pri vseh teh arhitekturnih elementih spoznamo cel kup nastavitev – nekatere so skupne za vse elemente, določene nastavitve pa se pojavijo le pri specifičnih elementih.

  Izobraževanje nadaljujemo z bolj zahtevnimi elementi – stopnicami in rampami ter v okviru teh elementov spoznamo PythonParts elemente, ki nam lahko prihranijo ogromno časa. Nadalje se naučimo izdelati svojo lastno knjižnico. V knjižnico vnašamo katerekoli objekte ali elemente, ki nam bodo v kasnejših projektih prišli prav. Na nivoju inženirstva bomo tudi spoznali, da lahko v knjižnico vnašamo celo izrise armature s katerimi v trenutku izdelamo armaturo enostavnih elementov. Način dela s knjižnico si bomo pogledali na primeru izrisa jeklene konstrukcije.

  Poleg izrisa nosilnih elementov si bomo pogledali tudi osnove dela s predelnimi stenami, s sloji zaključnih del v gradbeništvu, pohištvom ter izdelave prostorov in ograj. Ukaz za ograje je izredno zanimiv ukaz saj lahko poleg ograj, za katere je ukaz primarno namenjen, modeliramo tudi marsikaj drugega kot na primer ulične svetilke, kanalete, drevesa, torej elemente, ki se v nekem rastru ponavljajo.

  Podrobno se bomo posvetili dvem ukazom, ukazom za izdelavo pogledov in prerezov. Za skoraj vsako nastavitev, ki se pojavlja v teh dveh ukazih, si jo bomo pogledali, da bo lahko vaše delo z inteligentnimi prerezi in pogledi kar se da učinkovito in strokovno.

  Priprava tlorisov in prerezov za izdelavo načrtov in sama izdelava načrtov je nekoliko specifična za program Allplan, zato so na nivoju II vključeni tudi filmčki, ki podrobno pojasnijo kako strukturirati objekt, da lahko uporabimo ukaze in trike za hitro in produktivno izdelavo gradbenih načrtov.

  Smisel pravilne izdelave strukture objekta bom spoznali tudi z uporabo ukazov za pridobivanje popisa količin materialov. Ti so nam vedno v pomoč v različnih fazah izrisa objekta, saj so vedno ažurni z izrisanim objektom.

  V zadnjem delu nivoja II se bomo naučili izvoziti objekt ter izrisane načrte v različne formate programov ter tudi kako izmenjevati datoteke in projekte znotraj programa Allplan. 

  Vse znanje, ki smo ga pridobili z modeliranjem objektov, bomo preverili na zanimivem projektu – izrisu trboveljskega dimnika, ki je visok 360 metrov. Za zaključek pa bom kritično komentiral model objekta, ki ga je izrisala inženirka v našem biroju, in podal rešitve ter predlagal izboljšave pri nadaljnjih projektih.

  Nivo II zajema tudi dodatno predavanje o osnovah digitalizacije gradbenega projekta (BIM). V predavanju razložim osnovne in nujne informacije, ki bi jih vsak inženir moral poznati in stresti iz hlač ob vsaki priložnosti! 

  Po zaključku izobraževanja vas vabim, da me kontaktirate in se bova dogovorila za eno dodatno brezplačno uro svetovanja in razlag kakršnih koli nejasnosti v zvezi s temami, ki so predmet izobraževanja na nivoju I in II. Se že veselim in vas pričakujem!

 • Ocene udeležencev

  Skupna Ocena
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Komentarji (0)