Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA SPLETIŠČA »BIM PROSTOR«

Osnovna opredelitev

Pogoji poslovanja opredeljujejo način uporabe in pogoje pod katerimi so na voljo vsebine na spletišču BIM Prostor registriranim uporabnikom. Vsak dostop/uporaba spletišča BIM Prostor pomeni brezpogojno strinjanje s tukaj navedenimi pogoji, sicer spletišča BIM Prostor ne morete uporabljati. Spletišče BIM Prostor ureja in upravlja podjetje iPROSTOR d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi.

Registracija in osebni podatki

Za dostop do uporabe podatkov spletišča BIM Prostor mora uporabnik razkriti svojo identiteto. Zagotavlja resničnost in natančnost podatkov o sebi, svoji funkciji in dejavnosti svojega podjetja. Urednik in upravljalec spletišča iPROSTOR d.o.o. bo tako pridobljene osebne podatke uporabljal in varoval v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.  Za poslovanje je spletišče BIM Prostor je namenjeno le pravnim osebam. Vsak uporabniški račun sme uporabljati samo registrirana oseba (prek njegovega imena in e-poštnega naslova) in ga ne sme deliti z drugimi ali prenesti na drugega.

Avtorske pravice, uporaba podatkov

Vsebine spletišča BIM Prostor ni dovoljeno uporabiti za objavo na drugem spletnem mestu. Če se na podatkih ali v priloženem dokumentu avtorska ali druga pravna obvestila, jih je uporabnik dolžan dosledno upoštevati. Vsebine spletišča BIM Prostor se ne sme uporabiti za objavo na drugem spletnem mestu. Vsaka komercialna uporaba vsebine, še posebej z namenom zagotavljanja podobne storitve, je strogo prepovedana. Razen uporabe v projektih ali digitalnih modelih je prepovedan neposreden prenos vsebine tretji osebi.

Omejitev odgovornosti

iPROSTOR d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh zagotoviti zanesljivo in varno spletno mesto za uporabnike, vendar se le ti morajo zavedati, da varnosti podatkov na internetu in zanesljivosti spletnega mesta ni mogoče povsem zagotoviti.

Uporabnik se strinja, da:

- iPROSTOR d.o.o. ne jamči za točnost, celovitost ali kakovost podatkov ter da v podatkih ni virusov ali škodljive kode

- je sam odgovoren za prevzem vseh tveganj, povezanih z uporabo kakršnih koli podatkov, vključno njihovo točnostjo, popolnostjo in uporabnostjo.

- pod nobenim pogojem iPROSTOR d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli vsebino, njene morebitne pomanjkljivosti oz. napake in za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi njihove uporabe, vključujoč škodo pred virusi ali škodljivo kodo.

Posledično iPROSTOR d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala registriranemu uporabniku pri uporabi vsebin in podatkov spletišča BIM Prostor. Uporabnik prenaša in uporablja vsebine po lasni presoji in tveganju in je tudi sam odgovoren za kakršno koli škodo na svojem računalniškem sistemu oz. morebitno izgubo podatkov.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami ( besedila, fotografije, načrti, avdio – video posnetki, računalniški programi), objavljenimi na spletnem mestu bimprostor.si, podjetje iPROSTOR d.o.o. [ v nadaljevanju avtor ]. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez dovoljenja avtorja. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Podjetje iPROSTOR d.o.o. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Omejitev odgovornosti

Avtor se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na tem spletnem mestu. S tem avtor ne izključuje možnosti za pojavo napak med objavljenimi vsebinami. Avtor niti druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri izdelavi ter ustvarjanju vsebin spletnega mesta ne more biti odgovoren za škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Avtor ni odgovoren za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala registriranemu  uporabniku pri uporabi vsebin in podatkov spletišča BIM Prostor. Uporabnik prenaša in uporablja vsebine po lastni presoji in tveganju in je tudi sam odgovoren za kakršno koli škodo na svojem računalniškem sistemu oz. morebitno izgubo podatkov.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno ustrezno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.